Đăng bài

Các bạn vui lòng cập nhật thông tin dịch vụ của mình theo mẫu mà Kinh Nghiệm Phượt quy định, tất cả những thông tin này phải được viết theo ĐÚNG MẪU mà chúng tôi đưa ra. Tất cả những thông tin không đúng quy định, chúng tôi sẽ không đưa lên website.

Link để cập nhật Khách sạn nhà nghỉ

Link để cập nhật Dịch vụ Thuê xe máy

Sau khi gửi thông tin, các bạn có thể xem tình trạng cập nhật Khách sạn/Nhà nghỉ/Homestay của mình tại link này. Các bạn chú ý là do Kinh Nghiệm Phượt đang thay đổi lại cấu trúc các bài đăng về khách sạn nhà nghỉ nên chúng tôi thường cập nhật theo các khoảng thời gian khá dài và làm đồng loạt theo từng tỉnh thành phố. Các bạn chỉ cần gửi thông tin một lần và KHÔNG EMAIL thắc mắc về vấn đề này.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.